Etikettarkiv: kapitalism

Alternativa budord från någon som inte är en Duktig Flicka och inte tycker att någon annan behöver vara det heller

Idag såg jag på flera håll folk dela denna artikel: Den duktiga flickans tio budord, enligt Birgitta Ohlsson. Birgitta Ohlsson är en liberal politiker och dessa ”budord” handlar passande nog om hur en ska bli framgångsrik och mäktig. Inte hur en … Läs mer

Publicerat i Samhälle och politik | Märkt , | 4 kommentarer

När samhället sätter i system att låta företag utnyttja funkisar som gratis arbetskraft

I mitt senaste inlägg skrev jag om hur funkisar som inte kan arbeta hanteras i ett kapitalistiskt samhälle. Men många funkisar har arbetsförmåga åtminstone i någon grad, och företag har ofta möjlighet att utnyttja dessa som billig eller gratis arbetskraft. Det finns … Läs mer

Publicerat i Funkispolitik | Märkt , , , , , , | 3 kommentarer

Hur ett kapitalistiskt samhälle förtrycker den som inte har någon arbetskraft att exploatera

Ni vet kapitalismen? Ett förtryckande ekonomiskt och socialt system där marginaliserade grupper exploateras för kapitalets profit? Ett system som genom historien har byggt på slaveri, kolonialism, folkmord, miljöförstöring och exploatering av kvinnor och barn? Som tillåter en liten elit att leva i ofattbart välstånd samtidigt som … Läs mer

Publicerat i Funkispolitik | Märkt , , , , , , , | 3 kommentarer

Alla har rätt till utbildning men…

I de forskningsrapporter som jag beskrev senast citeras och refereras gruppdiskussioner med högskolelärare. Lärarna diskuterar funktionsnedsatta studenters plats på högskolan. Det är svåra frågor som ”ska de verkligen få lov att studera?”, ”nej men var ska man dra gränsen?” och ”men vadå tänk … Läs mer

Publicerat i masteruppsatsen | Märkt , , , , , | 1 kommentar

Normalisering på bekostnad av välbefinnande

Det medicinska perspektivet på funktionsnedsättningar är en central komponent i den ableistiska ideologin. Den medicinska vetenskapen definierar vad som ska betraktas som patologiskt, och det som är patologiskt ska om möjligt korrigeras på medicinsk väg. Att avlägsna eller korrigera har … Läs mer

Publicerat i masteruppsatsen | Märkt , , , , | 1 kommentar

Tillgänglighetens politiska ekonomi

När samhället utformas utan att ta hänsyn till olika sätt att fungera, leder det till att personer med funktionsnedsättningar exkluderas. Funktionsnedsatta hindras från att vara delaktiga i samhället på samma villkor som andra. Ett otillgängligt samhälle begränsar tillträde till offentliga platser och möjlighet att delta i det offentliga livet för funktionshindrade. Funktionsnedsatta personer får sämre tillgång till sjukvård och utbildning och andra offentliga tjänster. Otillgänglighet i utemiljöer och kollektivtrafik begränsar deras rörlighet. Förutom att det leder till sociala problem som social isolering, begränsar det även möjligheten för funktionshindrade som grupp att delta i politiken. Den konstruerade miljön kan göra det svårt eller omöjligt för vissa att engagera sig i politiska partier, delta i protester och aktioner, eller delta i den formella demokratin. Läs mer

Publicerat i masteruppsatsen | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Veganism, konsumentmakt och ableism

Triggervarning: ätstörning (pratar om mat, veganism) Miljöaktivism är extremt otillgänglig. Vad värre är, funktionsnedsatta utmålas ofta som samhällets värsta miljöbovar. Har ni hört talas om inplastad-apelsin-gate? Om inte kan ni läsa det här inlägget. Lång historia kort: ett företag sålde inplastade … Läs mer

Publicerat i Funkispolitik, Samhälle och politik | Märkt , , , | 4 kommentarer

Ekonomisk politik, ojämlikhet och möjliga lösningar

Vänstern har numera en överdriven fixering vid skattehöjningar, som tycks vara ett resultat av att man okritiskt accepterar en borgerlig ekonomisk modell. Jag skrev nyligen om hur Vänsterpartiet tycks köpa arbetslinjelogik, då de tar för givet att att endast den som är arbetsför … Läs mer

Publicerat i Politisk ekonomi | Märkt , , , , , | 2 kommentarer

Adam Smith och den nästan Marxistiska marknadsliberalismen

Adam Smith är en intressant figur. Idag hyllas han som marknadsliberalismens grundare. Hans mest kända verk, the Wealth of Nations (hans mindre kända verk är en väldigt underskattad bok om socialpsykologi), är en kritik mot hur näringslivet kontrollerar politiken och … Läs mer

Publicerat i Politisk ekonomi | Märkt , , , , | 1 kommentar

Varför bostadsbubblan är ett problem och vad som händer när den spricker

Dagens underdrift är nog när Konjunkturinstitutet varnar för att Sverige ”kan vara på väg in i en bostadsbubbla”. Bostadsbubblan har länge varit ett faktum. Det har länge varit uppenbart för alla seriösa bedömare att Sverige är i en bostadsbubbla och … Läs mer

Publicerat i pengar, Politisk ekonomi | Märkt , , , , | 7 kommentarer