Föräldrar till autistiska barn

På den här sidan tänkte jag länka till texter som jag tänker är särskilt relevanta för föräldrar till autistiska barn. En del av de som trillar in på den här bloggen är föräldrar till autistiska barn, och letar efter information om vad det innebär att ha ett autistiskt barn. Och även om föräldrar inte är den primära målgruppen för denna blogg, så finns mycket här som är av värde för dig som är förälder eller anhörig till ett autistiskt barn.

Jag vill börja med en uppmaning: Undvik föräldrabloggar. Bloggar som handlar om ”hur det är att ha ett barn med autism” är skadliga. Dels bygger dessa bloggar i princip alltid på att föräldrar tolkar sina barn utifrån de extremt fördomsfulla och skadliga förklarings-modeller som de fått lära sig från psykiatrin eller habiliteringen eller var det nu är de får lära sig det där. Dels är dessa bloggar nästan alltid skrivna ur perspektivet att det är fruktansvärt att ha ett barn med autism, att autism är dåligt och att autistiska barn därmed är dåliga. De sörjer sina barn som om de vore döda och de skäms inte ens för det. Det är en väldigt sorglig bild av era barn ni kommer få, om ni hämtar information från de sidorna. Jag överdriver inte när jag säger att för mig och många andra autister framstår dessa sidor som rent hatiska, och något som en mår direkt dåligt av att läsa. Den som inte lyssnar på autister har inget vettigt att säga om autism. Den som skriver om autism ur perspektivet som anhörig har ett stort ansvar, men de flesta struntar i detta. Det finns dock bra bloggar om att vara förälder också, och jag ska återkomma till detta. Poängen är att autister är de enda experterna på autism.

I stället bör ni läsa vad autister själva skriver. Autister blir vuxna, till skillnad från vad många låtsas som. Autister är de enda som vet vad det innebär att vara autistisk. Det är vi som vet hur det är att växa upp som autist. Vi vet vad vi behöver, vad som har hjälpt oss och vad som har tillfogat oss skada. Det är många som har liknande erfarenheter. Sen är ju alla olika, så det bästa ni kan göra att ta intryck från så många autister som möjligt. Det är det bästa sättet att lära er sådant som ni behöver för att kunna göra livet så bra som möjligt för era barn. Och autister kan också vara föräldrar, och eftersom autism är ärftligt så har många autistiska föräldrar har autistiska barn. En bra blogg på engelska är Respectfully Connected, som handlar om föräldraskap ur autistiska och neurodivergenta perspektiv. Funkisfeministen skriver också en del om att vara en familj där barn och föräldrar har NPF, se till exempel detta inlägg om att identifiera sig med sitt neurodivergenta barn. Det viktiga är att få autistiska perspektiv på autism.

Jag har skrivit mycket relaterat till autism på den här bloggen, och om ni har kapaciteten uppmanar jag er att läsa så mycket som möjligt. Men jag har en del inlägg som är av särskild relevant för föräldrar till autistiska barn, och de tänkte jag hänvisa till här.

Till att börja med kan ni läsa ett gammalt inlägg jag skrev med allmänna råd till föräldrar som lever med autistiska barn.

Om ni undrar varför jag säger ”autist” och inte ”person med autism”, och tänker att ”autism är något en har, inte något en är” kan ni läsa här för att läsa varför det är viktigt att acceptera autismen som en del av personen.

Om du är orolig för att du ställer för låga krav kan du läsa detta inlägg där jag besvarar vanliga frågor relaterade till krav. Det korta svaret är nej, du ställer inte för lite krav och det är det sista du borde oroa dig för.

Om du har fått höra att autister har ”nedsatt förmåga till mentalisering” och att konflikter uppstår på grund av detta, kan läsa denna text om samspelskonflikter som uppstår för att omgivningen inte förstår autister.

Om du hört talas om ”högfungerande” vs. ”lågfungerande” autism och undrar vad det innebär, bör du läsa här (och mm du tror att du vet vad det innebär är det ännu mer angeläget att du läser texten).

Om ni erbjudits ”hjälp” i form av beteendeträning från habiliteringen är det viktigt att ni förstår exakt vad detta innebär, för den ”hjälp” som erbjuds är ett bra sätt att traumatisera ett barn för livet. Läs även här och här om träning för att modifiera autistiska beteenden.

Om du hör till de som blir provocerade av att autister uttrycker självständiga tankar så borde du läsa detta inlägg, även om det hör till saken att du verkligen inte vill göra det.

Om du har hört talas om begreppet särbegåvning, och undrar hur man ser skillnad på särbegåvning och autism har jag skrivit en serie inlägg på detta ämne. Du kan börja med denna text där jag förklarar att särbegåvning mer eller mindre är autism beskrivet utifrån andra värderingar. Här besvarar jag frågan om hur man ”ser skillnad” och här skriver jag om varför särbegåvade barn bör utredas för NPF.

Här svarar jag en förälder som frågar om ljudkänsighet kan vara en fas. Här skriver jag om mina erfarenheter av dåliga stödåtgärder i skolan.

Autistiska manifestet är en annan bra blogg på svenska. Om du till exempel tycker att det är ett problem att ditt barn stimmar bör du läsa detta inlägg. Läs gärna även detta om att inte ljuga om regler för barn.

När ni har läst klart det som länkas till i dessa inlägg, är det bara att fortsätta den här och/eller andra bloggar skrivna av autister med bra perspektiv på autism. Se gärna min sida med länkar för fler lästips.