Det är transpersoners egna erfarenheter, inte cispersoners objektifiering av oss, som definierar vad trans betyder

cis.png

Den senaste veckan har jag skrivit om vad folk tror att icke-binär och trans innebär något som är gemensamt för de flesta av dessa föreställningar är att de fokuserar på hur transpersoner framstår för sina omgivning (där omgivningen antas bestå av cispersoner) och inte transpersoners egna upplevelser. Idéer som att en persons könstillhörighet bestäms av hur omgivningen interagerar med en, medan personens egna upplevelser är irrelevanta. Vi påminns om dessa föreställningar av alla som anser att det är väldigt viktigt vilka kläder vi bär, men ointressant varför vi bär dem. Eller av de som tror att att icke-binär enbart betyder könsneutrala pronomen, samtidigt som det är ointressant att förstå varför pronomen är viktiga. Och de som tror att icke-binär är en politisk ideologi, att en väljer en sådan identitet för att provocera alla de människor som blir orimligt provocerade av att vi existerar.

Detta enorma fokus på hur andra (cispersoner) uppfattar oss säger oss att våra upplevelser inte är viktiga. Hur transpersoner tolkar sina egna erfarenheter är irrelevant, det viktiga är hur cispersoner bedömer oss. Cispersoner tar sig rätten att definiera vad det innebär att vara trans utifrån hur deras egna (cis) erfarenheter. De anser till och med att de kan bestämma att någon inte är trans på riktigt för att de själva (cis) inte upplever att personen är trans.

Det viktiga är hur mycket trans vi ser ut att vara för omgivningen! Det måste synas för varje förbipasserande att en inte är sitt tilldelade kön.

Och låt oss aldrig glömma det

Det är en form av objektifiering, där människors liv och identiteter förstås helt utifrån hur omgivningen betraktar oss.

Transpersoner och autister definieras utifrån ”observerade beteenden”

Detta sätt att helt fokusera på hur omgivningen uppfattar en, och samtidigt avfärda levda erfarenheter som irrelevanta, har en del likheter med den dominerande synen på autism. För precis som att cispersoner definierar innebörden av att vara trans på hur de uppfattar transpersoner, definierar NT-personer autism utifrån hur de uppfattar autister.

Vi ser detta i kriterierna för autism enligt DSM. Allt handlar om hur autister ses som onormala och avvikande av de NT-personer som observerar oss. Autism definieras utifrån autisters beteenden, inte utifrån autistiska upplevelser av vad det innebär att leva som autist. Diagnosmanualen beskriver autistiska beteenden, men har inget att säga om varför vi uppvisar dessa beteenden eller vad de betyder för autisten. Detta anses inte relevant. Det som betyder något är att det får en att se autistisk ut i omgivningens ögon. Det handlar om hur konstiga de tycker att vi är.

Ur det perspektivet handlar diagnoskriterierna inte ens om autism, utan om NT. DSM beskriver NT-personers tankar och upplevelser. Diagnosbeskrivningen innehåller i princip ingen information om hur autister kan tänka eller känna eller uppleva verkligheten. De innehåller däremot en hel del information om hur NT-personer tänker och känner och upplever verkligheten, åtminstone den del av verkligheten som heter att det finns autister. Vi får inte veta vad så kallade ”specialintressen” betyder för autister, men vi får veta att NT-personer anser att de är ”abnorma”. Vi får inte veta något om autistisk socialisering, förutom att NT-personer anser att vi socialiserar fel. Vi får inte veta något om vad avvikande hantering av sinnesintryck betyder för autister, men vi får veta att NT-personer anser att våra reaktioner på stimuli är avvikande, och att autister är ”överdrivet påfallande” i sitt sätt att utforska sensoriska aspekter av omgivningen.

NT-personer definierar autism utifrån sina egna upplevelser. Och utifrån detta tar de sig rätten att bestämma vem som är och inte är autistisk. Och på samma sätt bedömer cispersoner vem som är trans, utifrån hur de uppfattar transpersoner. De fokuserar på observerbara beteenden, men avfärdar egna upplevelser som irrelevanta. Det handlar inte om våra erfarenheter utan hur vi uppfattas av omgivningen.

Det är en ständigt pågående objektifiering av transpersoner

Det handlar om hur klär vi oss, hur vi ser ut, våra kroppar, våra röster, namn, pronomen, om vi framstår tillräckligt mycket som vårt kön utifrån cispersoners perspektiv.

Det handlar inte om, säg, traumat av att ha växt upp med att alla talar om en som att en är en helt annan person som inte har något med den verkliga personen att göra. Den väldigt obehagliga upplevelsen av att alla insisterar att tala om ens liv som om det tillhörde någon helt annan.

Inte heller är det relevant vilken enorm betydelse det har för ens mentala hälsa och välbefinnande att kunna komma fram till vem en är, och att hitta andra människor som accepterar det, och att äntligen kunna känna att ens liv tillhör en själv igen.

Endast det som kan observeras utifrån. Det är ett bekvämt synsätt, för det tillåter cispersoner från att helt bortse från all den skada de orsakar, så länge det inte syns utanpå. Precis som att det dominerande synsättet på autism gör det helt irrelevant att autistiska misshandlas systematiskt och många får PTSD i tidiga skolåren.

Oavsett om det handlar om att vara trans eller att vara autistisk, så anser majoriteten att det viktiga är Observerat Beteende. Hur en ser ut och uppfattas. Hur konstiga anser majoriteten att vi är? Men för den som trans eller autistisk är det inte detta som definierar ens erfarenheter.

Visst är vanligt att en ägnar mycket tanke åt hur andra uppfattar en. Det är inte som att vi någonsin får glömma hur konstiga och fel folk tycker att vi är. Så jag tänker absolut på det, även om när jag inte vill. Men jag blir inte mer eller mindre autistisk beroende på om jag kan (och vill) maskera mitt autistiska beteende eller inte. Och jag blir inte mer eller mindre trans beroende på om omgivningen uppfattar mig som trans.

Även något som påverkar hur omgivningen uppfattar en, har andra funktioner än att påverkar omgivningens uppfattning om en. Så är det till exempel med kläder. Kläder har stor betydelse för många transpersoner (och för många cispersoner med för den delen), och det handlar inte bara om att välja ”rätt” kläder för att bevisa något för omgivningen. Val av kläder handlar om vad en vill att andra ska se, och vad en själv tycker är fint (och vad som är bekvämt och praktiskt och vad en har råd med). När en har erfarenheter av att tvingas klä sig utefter tilldelat kön kan det finnas en enorm frihet i att bära kläder som en själv har valt, samtidigt som andra kläder får en att må dåligt (även om en tycker att de är fina). Val av kläder kan handla om att uttrycka en identitet, men måste inte göra det. Det kan handla om att försöka få omgivningen att köna en på rätt sätt, men det måste inte vara det heller. Kläder kan bidra till eller motverka dysfori, och det krävs inte nödvändigtvis att någon ser en. Även om jag bryr mig mer om kläder när någon annan ser, så kan det även kännas bra att ha kläder som jag tycker om även om jag är den enda som vet det.

När jag gjorde min utredning fick jag tala med flera läkare och psykologer, varav många var otillbörligt intresserade av min kropp. En läkare sa till exempel att jag hade rätt kroppsform för att vara trans, men varnade mig för att det ändå inte gick att garantera att jag efter behandling skulle ”passera”. Att de ska kommentera på ens kropp så där är ju obehagligt sådär i största allmänhet, men det visar också hur de verkligen tror att eftersom jag är trans så är det jag mest av allt vill, att ha en kropp som bedöms och godkänns av cispersoner i min omgivning.

Det är klart att jag inte är likgiltig inför hur andra ser mig. Men vad som är betydligt viktigare än så är hur jag ser mig själv. Hur jag ser mig själv påverkas av hur andra ser mig, men hur andra ser mig påverkas också av vem som ser mig. Nu har en kombination av rätt hormoner och rätt umgänge lett till att jag för det mesta inte längre hatar åsynen av mitt eget ansikte. Det är en viktig och avsevärd förbättring för mig, och om sen folk i allmänhet inte ser det som en så dramatisk förändring så ändrar inte det att det vilken betydelse det har för mig.

Men cisfolk anser att eftersom jag är trans så ska mitt liv handla om att visa upp mig för dem, och underhålla dem genom att vara så märkbart trans som möjligt. Samtidigt som jag helt inte ska vara trans alls, men om jag nu ska vara trans så räknas det bara i den mån omgivningen kan se klart och tydligt att jag är trans. Precis som att jag helst inte ska vara autistisk men om jag ändå måste vara autistisk så räknas det bara i den mån som de märker på mig hur autistisk jag är. Mina upplevelser är inte relevanta. Majoritetens uppfattning om mig är det om bestämmer vem jag är.

Det är så de som är cis och NT ser på oss, men det finns ingen anledning att acceptera det synsättet. Transpersoners egna erfarenheter och upplevelser av att vara trans är det enda som är relevant för att säga något om vad trans innebär. Precis som att autisters erfarenheter av att vara autistiska är den enda relevanta källan till kunskap om vad det innebär att vara autistisk. Att andra sen tar sig rätten att definiera våra liv betyder inte att vi har någon skyldighet att bevisa oss för någon annan.

Detta inlägg publicerades i Autism och kön, Autistisk identitet, Feminism, funkisfeminism, Teorier om kön och märktes , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera (kommentarer granskas)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s