Ni blir inte könlösa av att erkänna att det existerar mer än två kön

uranus.jpg

Det finns mer än två kön. Detta enkla faktum gör många cispersoner väldigt förvirrade och upprörda. Om könsneutrala pronomen är genustotalitär hjärntvätt som gör människor könlösa, vad är det då att erkänna existensen av icke-binära kön? Genusapokalyps! Agenderdystopi! På den punkten är många cisfeminister överens med sexister som skricker sig hesa om farorna med ”hendagis”. Idag kom jag förbi en ledare i ETC där Kajsa Ekis Ekman fördömer ordet ”icke-män” och hävdar att blotta användningen av detta ord gör kvinnor könlösa. För det är det som händer när vi erkänner att det finns mer än två kön (vilket ordet icke-man visar på eftersom ordet endast har en poäng om det finns mer än två kön).

Det är inte heller en ovanligt uppfattning. Innan jag fortsätter vill jag bara klargöra några saker. Jag vet verkligen inte vilka som faktiskt använder ordet icke-män. Jag tror att det vanligaste sammanhanget där jag ser det är när cisfeminister som Ekman klagar över det. Vilka dessa ”alternativa feministkretsar” som använder ordet än är, är det inga jag har mycket kontakt med. Jag använder det väldigt sällan. En sökning på den här bloggen är att jag använt ordet ”icke-män” sammanlagt två gånger. Så jag är inte alls överförtjust i ordet och säger inte att alla borde använda det.

Ordet ”icke-män” har cirka noll användning på individnivå. Undantaget är om någon faktiskt identifierar sig som ”icke-man”. Det är en legitim könsidentitet men knappast särskilt vanligt. Ordet icke-män har dock ett legitimt användningsområde. Det låter oss tala om patriarkala strukturer med hjälp av generaliseringar som inte osynliggör de som inte är kvinnor men som inte desto mindre förtrycks av samma patriarkat. Det kan invändas att ”icke-män” är en problematisk kategori eftersom det framställer människor med väldigt varierande förutsättningar som en homogen grupp, men samma problem finns ju med kategorin ”kvinnor” eller vilken annan abstraktion en nu väljer att använda. ”Icke-män” är ett begrepp som kan användas för att tala om patriarkala strukturer. Det är inte nödvändigtvis det bästa, men om ordet har en poäng är det först och främst i detta sammanhang.

Vi kan diskutera om icke-män är ett bra ord i det syftet eller inte, men det är inget jag tänker gå in på i det här inlägget. Det är inte heller något som Ekman säger något om, trots att hon skrivit en hel text om att ordet ”icke-män” är så dåligt. Hennes invändning mot ordet är inte ordet är ett dåligt verktyg för att analysera patriarkala strukturer, utan att blotta förekomsten av ordet skulle frånta kvinnor rätten till en könsidentitet.

Denna uppfattning verkar mest bygga på att Ekman blir väldigt obekväm av tanken på att behöva erkänna att det finns mer än två kön. Texten igenom utgår hon ifrån att ”icke-man” är ett ord som ersätter ordet ”kvinna”. Som att orden skulle ha samma innebörd. Det är hela tiden från denna föreställning hon resonerar.

Jag undrar varför detta skulle vara mer progressivt än att säga kvinna. Snarare är det ett typexempel på patriarkalt tänkande. Det vill säga: mannen existerar, kvinnan är bara en negation av mannen.

Jag tror inte att Ekman verkligen undrar detta men för att hjälpa den som verkligen vill veta ska jag nu besvara frågan.

Fråga: Varför skulle det kunna vara mer progressivt att säga ”icke-man” än att säga kvinna?

Svar: För att icke-binära personer existerar och det är inte ”progressivt” att använda ordet kvinna om någon som inte är kvinna.

För att icke-binära personer existerar. För att det finns personer som inte är kvinnor men som förtrycks i patriarkatet och feministisk kamp är minst lika angeläget för dem som för kvinnor.

När Ekman säger att ordet icke-man används ”i stället för” ordet kvinna låter det som att hon tror att man menar samma sak med båda orden. Men icke-man är en betydligt bredare kategori än ”kvinna”.Det betyder inte kvinna och det är lite det som är poängen. Kvinnor är inte män, men de är inte ensamma om att inte vara män. ”Icke-man” betecknar över huvud taget inte ett kön, det betyder bara att du är något annat än man. Och sen kan en specificera närmare, till exempel du är kvinna. Eller  icke-binär (om du inte är en icke-binär man vill säga). Icke-binär är för övrigt inte heller ett kön utan en bred kategori som innefattar alla som helt eller delvis befinner sig utanför de binära könen.

Ekman säger att ordet ickeman att ”göra mannen till norm – så mycket norm att ordet kvinna inte ens får uttalas”. Detta är klassikern där en person med mycket utrymme i media skriver en text om vad man ”inte får tala om”. Det är oklart hur förekomsten av ett ord kan förbjuda någon någonting. Ekman menar i alla fall att ordet har en ideologisk innebär som är att ”det finns inga kvinnor, det finns bara män och de som inte är det”. Det är ju en intressant tolkning men i själva verket är den ”ideologiska innebörden” snarare att det finns mer än två kön. Och det är i och för sig också den innebörden som Ekman egentligen vänder sig emot. Hennes tolkning av ordet ”icke-man” blir endast begriplig utifrån synsättet att det endast finns två kön.

Ekman ställer sedan en rad frågor, och en motfråga kan vara hur hon kan skriva så tvärsäkert om något som hon har så många frågor om (och även: som hon har fel på ungefär allt om).

Fråga: ”Jag förmodar att tanken är att sudda bort den binära könsuppdelningen. Men varför då fortsätta använda ordet man?”

Svar: För om du menar med ”sudda bort den binära könsuppdelningen” är det som tanken faktiskt är, då betyder det inte att förneka att de binära könen existerar i vårt samhälle. De som är emot den ”binära könsuppdelningen” är i allmänhet inte emot orden man och kvinna, utan föreställningen om att alla är antingen män eller kvinnor (och den vedervärdiga sociala praktiken att tilldela barn ett av de binära könen vid födseln).

Fråga: ”Varför är kvinnor kontroversiella och svårdefinierade, medan män är självklara?”

Svar: Denna fråga är egentligen irrelevant. Att ordet icke-man används betyder inte att ”kvinnor är kontroversiella och svårdefinierade”. Sen är ju många cisfeminister väldigt besatta av att definiera vem som är kvinna och man. I synnerhet är det transpersoners kön som anses kontroversiella.

Fråga: ”Varför skulle det vara mindre patriarkalt att dela upp världen i den fasta och enhetliga kategorin män, samt ett skräphögsliknande ”resten”?”

Svar (motfråga): Vem är det som delar upp världen i män och skräphög? Om något är det väl skräphögar och icke-män som är den sanna könsbinären. Ekmans fråga antyder att antingen menar hon att kvinnor är skräp, eller också är det alla icke-män som inte är kvinnor som är skräp och det är synd om alla kvinnor som tvingas vara i samma kategori som de hon betraktar som skräp.

Fråga: ”Om det handlade om att sudda bort kön, borde väl varken man eller kvinna användas.”

Svar: Om det handlade om att ”sudda bort kön” kan vi väl ta den diskussionen i den alternativa verkligheten? Vad betyder det att ”sudda bort kön”? Alltså om du inte vill tala om kön alls kan du ju använda könsneutrala termer och pronomen? Men ordet icke-man betyder ”personer som inte är män”. Ok. Om jag säger ordet (även om jag inte använder det särskilt ofta) gör jag det för att jag inte talar om män .

Ekman påstår att det ”till synes finkänsliga argumentet” att man inte vill förolämpa ”det fåtal som inte vill definiera sig” inte håller, eftersom ordet ickeman är en förolämpning mot alla kvinnor då det reducerar dem till ett intet.

Okej låt oss ta detta igen. Icke-män betyder personer som inte är män. Ordet används i första hand för att beskriva maktstrukturer. Icke-man är inte en beteckning på en könsidentitet (om det inte är en din könsidentitet då). Och det är inte att reducera någon till ingenting att konstatera att de inte är män. Men enligt Ekman är det så, och att använda ordet ”icke-män” är en förolämpning mot halva jordens befolkning. Jag tvivlar nu verkligen på att halva jordens befolkning är kvinnor, och kategorin icke-män lär innefatta betydligt mer än halva jordens befolkning, men i vilket fall är det inte att reducera någon till ett intet att konstatera att det på jorden existerar många människor som inte är män.

Ekman å sin sida tar varje chans att förneka existensen av icke-binära. När hon säger att det enda argumentet för att använda ordet är att inte ”förolämpa det fåtal som inte vill definiera sig” bortser hon helt ifrån alla som definierar sig själva som något annat än kvinna eller män.  Kategorin icke-män inkluderar personer som definierar sig själva som något annat än kvinna.

Ekman fortsätter med att ge oss en historielektion som är något av det pinsammaste jag sett. Först förklarar hon att det historiskt sett har funnits en syn på kön enligt vilken mannen är det enda könet, till skillnad från dagens binära könsnorm som är ett relativt sent påfund, historiskt sett. Ekman har mer eller mindre rätt i detta (jag har för övrigt skrivit om ämnet tidigare) men det har absolut inget med saken att göra och jag kommer därför inte säga något mer om det. Sedan kommer det en historisk utläggning om hur reformationen ledde till att nunnekloster avskaffades och Mariafigurer förstördes, och att detta är ungefär samma sak som att använda ordet icke-män.

Fast idag är det ”jämställdheten som kräver att kvinnan ska bort”, förklarar hon, ”för att vi ska kunna uppnå jämlikhet måste vi bli könlösa”. Detta anspelar inte på de feminister som talar om att avskaffa kön när de egentligen menar att de inte vill respektera transpersoners kön. Utan det är förekomsten av ordet icke-man som gör kvinnor könlösa. Se även: Sexistiska män som säger jämställdhet och könsneutrala pronomen gör mänskligheten könlös.

Okej jag vet att jag redan förklarat detta men att använda ordet ”icke-män” är inte att göra någon könlös, det betyder bara att det finns personer som inte är män och alla dessa är inte kvinnor.

Nåväl, Ekman går inte med på denna könlösa hen-dystopi utan står modigt upp för sin rätt att kalla sig kvinna (självklart säger hon inget om de kvinnor vars rätt att kalla sig kvinna faktiskt ifrågasätts).

”Nej. Jag köper inte detta, och jag tänker aldrig bli någon icke-man. Jag skulle vilja se den man som går med på att kalla sig, och se på sig själv som ”icke-kvinna.” Eller, för den delen, den vita som går med på att kalla sig ”icke-svart”.”

Alltså INGEN KRÄVER ATT DU SKA KALLA DIG SJÄLV FÖR ICKE-MAN? Icke-man är inte något du blir. Om ditt kön inte är man så är du per definition icke-man (är du inte autistisk är du icke-autistisk för det är så det funkar). Det hela handlar inte om hur individer ska definiera sig själva. Snälla kalla dig för kvinna. Jag kallar mig inte för icke-man utan jag använder de ord som jag är mest bekväm med att kalla mig. Jag är inte en man och således är jag icke-man, men ”icke-man” är inte min identitet. Ekman är en kvinna och inte en man, hon är därför en icke-man och att bli upprörd över det är väl ungefär lika fånigt som de som är cis men blir väldigt sura över att kallas för cis.

Poängen med ordet ”icke-män” är att den inkluderar fler än enbart kvinnor, och eftersom det finns många personer som inte är kvinnor men som utsätts för ”samma” patriarkala förtryck som kvinnor gör (förutom att det inte finns någon universell erfarenhet av att vara kvinna). Sen kan vi ju diskutera om ”icke-män” är ett optimalt begrepp. Jag tycker nog inte det. Själv använder jag det nästan aldrig och det är väl inte så ofta jag ser andra transpersoner göra det heller. Fast Ekman har över huvud taget inget att säga om vilka ord och kategorier vi bör använda för att analysera samhällsstrukturer.

Som bevis för hur dåligt ordet icke-man är säger hon att ingen man skulle vilja kalla sig icke-kvinna och ingen vit person skulle kalla sig icke-svart.

Hör nu. Icke-kvinna är inte en relevant kategori för att analysera patriarkala strukturer. Det är en kategori som innefattar såväl förtryckare såväl som förtryckt i patriarkatet. En sådan kategorisering kan inte tjäna något annat syfte än att skada transpersoner. Med det sagt, om en man hör någon använda ordet ”icke-kvinna” och blir upprörd över detta, eftersom han inte vill kallas för ”inte kvinna” (trots att han alltså är man och inte på något sätt är kvinna), då har den mannen fel och beter sig utomordentligt löjligt. Icke-kvinna är dock inte en synonym för man, utan är en betydligt bredare kategori som delvis överlappar med kategorin icke-män. ”Icke-svart” är inte heller en synonym för vit, och jag tycker att det är väldigt lågt av Ekman att dra in detta bara för att göra sina dåliga poänger. Så jag tänker inte säga något mer om detta.

Dessutom har inlägget blivit väldigt långt redan. Jag har sagt vad jag vill säga. Att tala om att det finns personer som inte är kvinnor eller män är inte att osynliggöra kvinnor eller att göra någon könlös.

Annonser

Om Anarkoautism

Jag är autist, transperson, anarkist, funkisfeminist (egentligen transfunkisfeminist men det är så långt att säga) och tycker att alla ska leva i fred och harmoni och vara snälla mot varandra men så länge vi inte lever i den världen måste vi kämpa mot förtryck och orättvisor.
Det här inlägget postades i Feminism och har märkts med etiketterna , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera (kommentarer granskas)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s