Alternativa budord från någon som inte är en Duktig Flicka och inte tycker att någon annan behöver vara det heller

Idag såg jag på flera håll folk dela denna artikel: Den duktiga flickans tio budord, enligt Birgitta Ohlsson. Birgitta Ohlsson är en liberal politiker och dessa ”budord” handlar passande nog om hur en ska bli framgångsrik och mäktig. Inte hur en ska bli en bättre person eller något sådant tråkigt. När jag först såg titeln och inte tänkte på vem Ohlsson var tänkte jag att det kanske var någon sorts kritik mot att flickor pressas att vara ”duktiga”, och får betala ett högt personligt pris för att leva upp till förväntningarna. Så artikeln kanske skulle handla om att vara mindre ”duktig”. Men i stället går det ut på att duktighet är eftersträvansvärt och den som är duktig bör belönas för det.

”Duktighet kan vara otroligt härligt och alla duktiga flickor har rätt att kräva uppmuntran och beröm”, säger Ohlsson. Jag tycker nog inte att det finns särskilt mycket härlighet över det, men så är jag ju ingen duktig flicka heller. Eller flicka alls för den delen. Jag är en oduktig enby. Men dessa budord är i vilket fall som helst ganska så genomdåliga. De handlar inte om att vara en bra människa, utan hur en ska bli så framgångsrik som möjligt och maximera makt och privilegier utan att skämmas för det. Därför tänkte jag nu recensera de tio budorden och förslå några alternativa budord som vore bättre. Det känns nu lite konstigt att kalla något jag själv skriver för ”budord” för jag är ingen gud eller profet, men jag använder bara det ordet för att följa mönstret i artikeln.

Okej så det första budskapet är:

1. Du ska kräva meritokrati.

paradise.png

Kräv en samhällsordning som offrar de som inte är duktiga nog

Meritokrati betyder att pengar och makt går till den som är bäst på att göra vad samhället nu har bestämt är något som förtjänar att belönas. Det finns de som tror att vårt kapitalistiska samhälle är meritokratiskt, och att de som är i höga positioner har förtjänat det genom att vara så duktiga. Detta är inte sant, men inte heller vore det en önskvärd samhällsordning.

Dåligt budord. 0/10. Rekommenderas inte.

Förslag på alternativt budord:

Du ska kräva jämlikhet och socialism. Kräv att alla människor ska få sina behov tillgodosedda oavsett om en är ”duktig” eller inte. Kräv ett system där ditt människovärde inte är vad du presterar eller hur lönsam du är. Kräv ekonomisk jämlikhet, avskaffa kapitalism och ableism. Det vore ett bättre krav än meritokrati.

2. Du ska inte låta din bakgrund avgöra din framtid.

Det andra budordet är ännu sämre än det första. För det är inte du som bestämmer om din bakgrund kommer avgöra din framtid. Om du är född på fel plats vid fel tillfälle är din framtid att bli dödad i krig och absolut inte få asyl i Sverige för vår asylpolitik är ondskefull. Och om du är född i en rik familj blir du rik och är du född i fattigdom lär du inte sluta som storkapitalist. Eftersom Ohlsson har en sida på Wikipedia vet jag nu att hennes pappa var liberal politiker, men det är bra att hon inte låter hennes bakgrund avgöra framtiden. Uppmaningen om att inte låta bakgrunden avgöra framtiden kunde ju också tolkas som att den som är född med rikedom och makt borde göra sig av med dessa, men jag tror inte det är så Ohlsson menar.

Man ska inte be om ursäkt för att en gör en klassresa, förklarar hon, och det känns nog bra för den f.d. kapitalist som blivit arbetare att veta, att hen inte måste be om ursäkt. Men jag föreslår ett annat budord: Ta ansvar för den position du befinner dig i. Om du har makt och privilegier, och det har alltid att göra med din bakgrund på ett eller annat sätt, då är har du också ansvar för att använda din position för att motverka förtryck och orättvisor.

3. Du ska inte curla karlarna.

Detta förklaras som att ”inte sopa rent för män som vill komma fram” och att inte städa undan deras misstag. Här vill en ju bli lite sympatiskt inställd enbart för att budordet handlar om att inte underordna sig män, och det är en ju för. Fast samtidigt hatar jag curlingmetaforen. ”Curling” brukar användas som nedsättande beskrivning för att ge människor hjälp som de behöver. Ofta är det funktionsnedsatta personer som ”curlas”. Barn med NPF beskrivs som ”curlade” och om föräldrarna bara vore strängare och ställde högre krav skulle barnen bli normala (obs: detta är inte sant). Anpassningar och åtgärder för tillgänglighet inom högre utbildning beskrivs som att curla de funktionsnedsatta studenterna. Så även om det finns någon poäng så är det en vanlig ableistisk metafor som används för att föra fram den. Dessutom följer ingen uppmaning till den Duktiga Flickan att själv inte vara den som kräver att bli ”curlad”. För vi vet nog alla att den Duktiga Flickan antas vara en abled, vit ciskvinna med betydande klassprivilegier (och hetero, detta uttrycks tydligt i ett ”budord” längre ner). Alltså en demografi som brukar vara väldigt duktig på att förvänta sig att andra ska städa upp åt dem

Jag föreslår i stället följande budord: Kräv inte att marginaliserade grupper ska utföra obetalt arbete för din bekvämlighet. Kräv inte att funkisar och transpersoner och rasifierade ska ta hand om dig hela tiden. Se föregående alternativa budord, om att ta ansvar för sina privilegier.

4. Du ska inte känna skuld.

Detta förklaras med att ingen kan vara perfekt och därför ska en inte känna skuld. Fast skuld är inte bara något en känner för att en inte förmår ”upprätthålla perfektion”. Det finns många saker som en bör känna skuld för. Särskilt om en är en framgångsrik politiker med betydande makt som bidragit till att försämra livet för människor. Det är naturligt att känna skuld om en gjort något dåligt. Sedan finns det många situationer där en känner skuld fast en egentligen inte borde. Men att aldrig känna skuld är ett väldigt dåligt mål. Inget bra budord alltså.

Förslag på nytt budord:

Om du gjort dig skyldig till något dåligt, erkänn din skuld och försök gottgöra det. Till exempel om du är en politiker som fattat beslut som försämrat livet för många människor. Då får du gärna känna skuld för det, fast viktigast är ändå att du arbetar för att motverka skadorna av den dåliga politiken och försöker få igenom bättre politik i framtiden.

Det femte budordet lyder:

5. Du ska avslöja småpåvarna.

minipave

Små påvar vill inte bli avslöjade-

Vilket jag inte direkt kan invända mot, men nästa mening förklarar att detta betyder att du inte ska låta ”grötmyndiga och dumdryga män sätta sig på dig”. Hur exakt detta följer från att ”avslöja småpåvar” är oklart. Och problemet med att påbjuda att inga män ska få sätta sig på dig, är att män som vill sätta sig på dig (metaforiskt) inte väntar på din tillåtelse. Det är bra och rätt att göra motstånd mot det, men om dessa män sätter sig på dig (metaforiskt, fast det gäller väl om de gör det bokstavligt också) så är det inte ditt fel och det betyder inte att du har tillåtit det.

Ett alternativt budord vars bokstavliga betydelse inte är så långt ifrån Ohlssons även om andemeningen är det:

Avslöja de som har makten. Det betyder att ifrågasätta de som är i positioner av makt och auktoritet, och avslöja hur de gör saker som skadar människor. Det handlar inte bara om vad de gör mot dig, för det är ännu viktigare om de inte sitter på just dig utan sitter på de som är mer utsatta än vad du är.

6. Du ska välja den rätta/rätte med omsorg.

Förklaringen som följer är: ”alla män är inte småpåvar.”

Greppet att skriva ut ”rätta/rätte” är ju lite intressant ändå. Jag tolkar det som ett sätt att säga ”obs du kan vara tillsammans med en man eller en kvinna”. För om en bara skriver ”den rätta” så skulle många tro att hen endast syftar på kvinnor? Eller jag vet inte. Jag utgår ifrån att ”den rätta” syftar på en romantisk partner. Och budordet följs av ett ”inte alla män…” så det känns ju rätt heteronormativt ändå. Eller jag vet inte.

Jag vet inte vad jag ska hitta på för alternativt bud här, men jag vill inte bryta mitt mönster när jag kommit halvvägs. Så vad sägs om:

Du ska inte ska inte tala om romantiska förhållanden som något som är obligatoriskt eller bestämmer någons värde, och inte heller förutsätta att det ska följa samma mall för alla. 

Med det menar jag, att det är ju väldigt lyckat om en verkligen hittar en person som är rätt för en, men en ska inte behöva känna att en måste hitta en ”rätta” bara för att. Och en måste inte bygga ett förhållande på det sätt som samhället förväntar sig, om en nu vill ha ett sådant alls. En kan vara gay och bi och asexuell. Och en kan ju vara hetero också fast från vad jag sett verkar det bäst att undvika det om en alls har möjlighet.

Jag är ingen relationsexpert så jag går vidare till budord nr sju nu:

7. Du ska inse att cash is queen.

 ”Försörj dig själv”, säger Ohlsson, för att ha egna pengar ger dig frihet och makt. Och när jag nu fått detta goda råd ska jag sluta vara funktionsnedsatt och inte ha någon inkomst…

Alltså verkligen, jag vet hur viktigt det är att ha pengar. Men det är ju lätt om en är en framgångsrik yrkespolitiker att säga åt andra att inse att det är viktigt att ha pengar. Åh visst vet jag att det är viktigt att ha pengar. Det är asjobbigt att inte ha pengar för pengar behövs för att betala mat och hyra.

Så alternativt budord:

Om du har pengar, ge till dem som inte har. Om du har mycket pengar kan du sponsra överlevnaden för någon som inte har något. Och om du har politisk makt, använd den för att ge pengar till de som inte har. Inför basinkomst vet jag. Och säg inte åt andra att sluta vara fattiga för det är ingen som väljer fattigdom för skojs skull eller för att de inte fattar hur bra det är med pengar.

8. Du ska säga ja till makt.

Det är viktigt att ta alla möjligheter att få mer makt, säger yrkespolitikern. Inget påbud om hur den ska användas, bara se till att öka din egen makt. Det är ju i alla fall ärligt av någon som jobbar med att ha makt. Men den som lever efter principen att maximera sin egen makt är inte en bra person. Att säga ja till makt betyder att försvara orättvisor och förtryck så länge de gynnar en själv. Att kritisera en förtryckande maktordning som en själv gynnas av vore ju inte att säga ja till makt. Du ska vilja kontrollera och utnyttja andra människor, för det är vad det innebär att ha makt.

Alternativt budord:

Du ska säga nej till makt. Om du har makt bör du använda den för att avskaffa makt. Det betyder inte nödvändigtvis att abdikera från den makt just du har, men att bekämpa det system som låter dig ha makt över andra. Att inte utöva makt för att kontrollera människor, men om du har makt försöka att använda den för att stärka de som annars är maktens offer. Att bekämpa förtryckande maktordningar. Det är naturligt att den som har makt inte har någon önskan om att ge upp den, men ett Budord ska ändå handla om att göra rätt. Människor borde inte vara underordnade andra människor, och därför är det rätta att säga nej till makt, och bekämpa den där den finns.

9. Du ska vara snäll – men inte dumsnäll.

Det betyder att vara generös men att undvika att bli utnyttjad. Jag har inte så mycket att säga om det. Inget fel med att vara snäll, även om det finns många andra egenskaper som är viktigare. Fast det är ju ganska typiskt att det handlar om att en själv inte ska låta sig utnyttjas. Och inte om att inte utnyttja andra. Vilken en ju ska göra, för något annat vore att säga nej till makt.

Så ett förslag på bättre budord:

Utnyttja inte andra människor.

Det gäller i synnerhet de som är en underordnad position och därför är mer sårbara för att utnyttjas. Att vara snäll och omtänksam är bra, men många människor som är ”snälla” är alltför bra på att utnyttja andra människor. ”Generositet” kan vara ett maktmedel. Att vara generös och snäll är bra, men det får inte bli en ursäkt för att exploatera andra. Och det duger heller inte att vara snäll mot någon som aktivt skadar andra, utan då måste en vara osnäll mot förövaren för att skydda offret.

Då så, dags för tionde och sista budordet för Duktiga Flickor:

10. Du ska följa din inre kanariefågel.

Vänta, va?

”Du är som fåglarna som sjöng i de brittiska gruvorna. Utan syre kommer både du och din sång att dö. Se till att vara på en plats där din duktighet uppskattas och premieras.”

Ok, så… du är som fåglarna i brittiska gruvor. De som dör om de inte får syre (som alla andra fåglar och djur alltså). Och du ska följa dessa fåglar… som är du… och som dör i en brittisk gruva…

tumblr_nwgntn1rh11ujyp4so1_1280

DIN METAFOR SAKNAR INNEHÅL OCH ÄR DÄRFÖR MENINGSLÖS

Och detta är en metafor för att vara någonstans där ”din duktighet uppskattas och premieras”.

HUR ÄR DET ENS EN METAFOR FÖR DET???

Jag orkar inte ens försöka kommentera själva innehållet för min hjärna är så utmattad av att försöka tolka metaforen.

Så det tionde alternativa budordet blir:

Du ska undvika krångliga metaforer och försöka tala klarspråk i stället. Detta gäller särskilt om du inte ens klarar av att hitta några lämpliga metaforer (bra metaforer kan faktiskt vara väldigt klara och tydliga). Alltså, okej alla har rätt att kommunicera på sitt sätt. Men i synnerhet personer som är högt uppsatta politiker har anledning att tänka på att uttrycka sig på sätt som inte skapar onödig förvirring eller döljer vad de verkligen menar.

Jag har nu gett Birgitta Ohlsson förslag på tio förbättrade budord. Jag säger inte att de är perfekta, men om det finns en meritokrati för budord borde de i alla fall hamna en bra bit högre än Ohlssons.

Det här inlägget postades i Samhälle och politik och har märkts med etiketterna , . Bokmärk permalänken.

4 kommentarer till Alternativa budord från någon som inte är en Duktig Flicka och inte tycker att någon annan behöver vara det heller

 1. Birdie Sanders skriver:

  Tack för att du gjorde ett utfall från Birgitta Ohlsson underhållande, ingen liten bedrift. Liberaler behöver så många kängor de kan få.

  Gillad av 2 personer

 2. Konst & Politik skriver:

  Liberalerna gjorde nyligen ett utspel om att ”skicka en svensk till månen”. Jag föreslår Birgitta Ohlsson.

  Gillad av 3 personer

 3. Åsa Nilsson skriver:

  Alltså jag blir så himla glad av att läsa dina texter. Du har så förbannat rätt hela tiden!

  Gillad av 1 person

Kommentera (kommentarer granskas)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s