Om Handikappförbundens namnbyte och deras nya begrepp ”funktionsrätt”

truthgetsit

Handikappförbunden har meddelat att de kommer att byta namn Funktionsrätt Sverige. Ett namnbyte är verkligen på tiden. Det är obegripligt att de fortfarande år 2016 har det förlegade begreppet ”handikapp” i namnet. Eller kanske inte så konstigt med tanke på att Hanidkappförbunden består av en rad olika funktionshinderorganisationer som inte nödvändigtvis representerar funkisars intressen (Autism och Aspergerförbundet till exempel). Det är i vilket fall bra att de byter namn. Men det nya begreppet som de försöker lansera, ”funktionsrätt”, är väldigt konstigt och faktiskt rätt pinsamt.

Handikappförbunden (de heter fortfarande så) säger att det nya begreppet funkisrätt är ett komplement till begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder, ”som de definieras av socialstyrelsen”. Det är ju anmärkningsvärt i sig att de väljer att utgå ifrån myndigheters definitioner. Vad detta betyder är att de officiellt tar ställning för de individualiserade funktionshinderteorier som dominerar den svenska forskningen men står i motsats till de kritiska samhällsteorier som talar om förtryck och institutionaliserad diskriminering. Om Handikappförbunden hade varit en riktig funkisrörelse hade de kanske valt att ta intryck från kritiska perspektiv på funktionshinder, men de väljer att utgå ifrån statens definitioner av funkisar som att dessa vore objektiv sanning. Detta innebär att funktionsnedsättning betraktas som en biologiskt given kategori, helt oberoende av social kontext, och att funktionshinder är de begränsningar som funktionsnedsättningen innebär för personen i en given miljö. Så fokus hamnar helt på individen.

Och den ”nya dimensionen” funktionsrätt som introduceras är också individcentrerad, vilket blir övertydligt i de tre exempel som ges på hemsidan. Dessa tre exempel (nerkortade) är:

”Jag har en hjärnskada… Jag har samma rätt som andra till informationen, det är min funktionsrätt!”

”Mitt barn (…) har rätt till en fungerande skolgång som andra barn, det är hans funktionsrätt!”

”Våra medlemmar har en kronisk sjukdom… De har rätt till en fungerande vård på lika villkor, det är deras funktionsrätt!”

Alltså, ”jag har en funktionsnedsättning, jag har samma rättigheter som andra, det är min funktionsrätt”.

Det som kallas ”funktionsrätt” är ju i själva verket mänskliga rättigheter. Handikapp-förbunden skriver också detta:

”Begreppet innefattar rätten att kunna fungera i olika situationer, oavsett funktionsnedsättning och oavsett vilka hinder som finns inom olika samhällsområden. Vi har alla rätt till en fungerande vård, en fungerande skola, ett fungerande arbetsliv och så vidare.”

”Rätten att fungera” är visserligen i sig en väldigt individualiserad syn på rättigheter. Funktionsnedsättningen gör det svårt att fungera, men individen har rätt till detta fungerande. Och det säger ju inget om rättigheter som att inte utsättas för systematiskt våld, till exempel. Eller rätten att inte leva i fattigdom. Eller rätten att inte utnyttjas som gratis arbetskraft, vilket ju är en orättvisa alldeles oavsett hur väl det fungerar. Men Handikappförbunden verkar som vanligt vara ovilliga att tala om frågor som förtryck och strukturellt våld. Att säga att saker ”inte fungerar” är väl ungefär så långt man är villiga att sträcka sig.

Jag tycker också att det är ett väldigt märkligt sätt att illustrera att en har samma rättigheter som andra, att kalla det för en ”funktionsrätt” som en har i egenskap av funkis. Om en har en ”funktionsrätt” i egenskap av funkis, då är det ju inte samma rättighet som alla andra har. Det får det att framstå som något speciellt, något extra utöver de vanliga mänskliga rättigheterna. Det är lite som begreppet ”särskilda behov”. Det handlar egentligen om helt vanliga behov som alla människor har, men genom att kalla det ”särskilda behov” framställs det som något extra som bara funkisar har. Funkisar har inte särskilda rättigheter utöver de som andra har, vi har samma mänskliga rättigheter men samhället nekar oss dessa.

Man kan tänka sig att begreppet ”funktionsrätt” är ett försök att översätta engelskans ”disability rights” eller ”disability justice”, men innebörden är helt olika. ”Disability rights” är en global rättighetsrörelse som arbetar för funkisars rättigheter. Det är inte ett ord för några särskilda rättigheter som just funkisar har. Men jag tror ändå att det är just detta som är ursprunget till Handikappförbundens ord. Min gissning är att de har försökt göra en svensk version av ”disability rights” men att deras grundläggande ideologi och värderingar gör det omöjligt för dem att riktigt förstå konceptet med en systemkritisk funktionshinderrörelse som slåss för grundläggande rättigheter. När begreppet ”disability rights” tolkas genom deras individualiserade och systemvänliga föreställningsvärld, blir resultatet ”funktionsrätt”, ett ord för individens rättigheter.

Funkisar är människor. I egenskap av människor har vi mänskliga rättigheter. Rätt att delta i samhället och politiken, rätt att röra oss fritt, rätt att inte utsättas för våld, rätt att inte frihetsberövas, rätt till vård och omsorg, rätt till utbildning, rätt till inkomst, rätt till bostad, rätt att existera på våra villkor. Detta är inte någon särskild ”funktionsrätt” som funkisar har. Det är rättigheter som vi har i egenskap av människor, men som samhället nekar just funkisar som grupp. Det som behöver göras är att visa hur vi nekas våra rättigheter och kräva förändring. Jag kan inte ser hur det hjälper att hitta på nya ord för våra mänskliga rättigheter, och jag lär inte använda ordet ”funktionsrätt” till något annat än för att tala om Handikappförbunden, när de väl har bytt namn.

Detta inlägg publicerades i Funkispolitik och märktes , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera (kommentarer granskas)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s