Ableism i likbehandlingsplaner (sammanfattning)

I tidigare inlägg har jag redogjort för dem textanalys av likabehandlingsplaner som jag genomförde i samband med mitt uppsatsskrivande. Det enda som återstår från det är den sammanfattning  som jag avslutade det kapitlet med. Eftersom jag nu håller på att göra blogg av hela innehållet, kommer jag här att posta den avslutande sammanfattningen.

Den bild som framkommer i undersökningen av likabehandlingsplanerna visar tydligt att ett individualiserat perspektiv dominerar synsättet på funktionshinder och tillgänglighet, och att det är väldigt svårt att hitta undantag från den generella bilden. Det finns endast några enstaka exempel där existensen av andra perspektiv på funktionshinder över huvud taget antyds. Likabehandlingsplanerna utgår i stor utsträckning från definitioner hämtade från myndigheter och från diskrimineringslagen. De följer dock inte den vedertagna och av myndigheter rekommenderade begreppsmässiga åtskillnaden mellan funktions-nedsättning och funktionshinder, utan dessa begrepp används utan åtskillnad i en majoritet av likabehandlingsplanerna, som en beteckning på individens svårigheter.

Trots att bristande tillgänglighet numera skrivits in som diskriminering enligt lagen, är man uppenbart ovilliga att erkänna det som ”riktig” diskriminering. I vissa fall utelämnas bristande tillgänglighet när lagens olika former av diskriminering diskuteras, och att lagen numera inkluderar bristande tillgänglighet framställs stundom som inte mer än en juridisk teknikalitet. Därför är man också noga med att dra tydliga gränser för vilka skyldigheter man som utbildningsanordnare har. Begreppet ”nolltolerans”, som ofta förekommer när man talar om diskriminering i allmänhet, används aldrig om bristande tillgänglighet. Andra former av diskriminering är en principsak, men tillgänglighet är en praktisk fråga.

Detta visar återigen på det individualiserade perspektivet. De sociala teorierna ser otillgänglighet som en form av strukturell diskriminering. Tillgänglighet blir en fråga om grundläggande rättigheter. Men när man ser arbete med tillgänglighet som ett sätt att kompensera för individens inneboende svagheter, blir det mer förhandlingsbart. Om man bedömer att det utifrån praktiska omständigheter är för dyrt eller svårt att åtgärda en brist i tillgängligheten, upphör otillgängligheten att vara ett problem. På samma sätt är individuella anpassningar förhandlingsbara. ”Pedagogiskt stöd” framställs som en service som erbjuds de studenter som är ”berättigade” till det. Det är inte fråga om att vi skulle ha samma rätt till utbildning som ej funktionsnedsatta studenter. Men eftersom högskolorna är snälla erbjuder de en del begränsade anpassningar till de studenter som man bedömer har gjort sig förtjänta av det.

Dessa officiella policydokument som kallas för likabehandlingsplaner är i regel ganska kortfattade och handlar om mycket mer än funktionshinder. Trots detta innehåller de extremt många exempel på ableistiska värderingar. Det är en sorts effektivitet, att uttrycka så mycket ovilja mot funkisar inom högre utbildning, i så lite text.

Detta inlägg publicerades i masteruppsatsen och märktes , , , , , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till Ableism i likbehandlingsplaner (sammanfattning)

  1. Pingback: Om lärares motstånd mot tillgänglighet inom högskolan | anarkoautism

Kommentera (kommentarer granskas)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s