Normalisering på bekostnad av välbefinnande

Det medicinska perspektivet på funktionsnedsättningar är en central komponent i den ableistiska ideologin. Den medicinska vetenskapen definierar vad som ska betraktas som patologiskt, och det som är patologiskt ska om möjligt korrigeras på medicinsk väg. Att avlägsna eller korrigera har varit det moderna samhällets primära strategier för att hantera personer med funktions-nedsättningar. Individen ska antingen bli normal, eller hålla sig ur andras åsyn. Båda dessa strategier förmedlar samma budskap att den funktionsnedsatta individen representerar ”vad man inte ska vara”. Den medicinska modellens fokus på rehabilitering och normalisering bidrar till att behandlingar som prioriterar normalisering framför välmående. Den terapi som erbjuds den funktionshindrade individen syftar till att anpassa individen efter normen, och gör därför inget för att hjälpa personen att hantera de skador som uppkommit som en följd av att leva som funktionsnedsatt i ett ableistiskt samhälle. Detta trots att stigmatisering och diskriminering har direkta hälsokonsekvenser för den som är offer för det.

jojodiamon4

Den ableistiska normaliserande terapin

Den normaliserande terapin är inte till för den funktionsnedsatta individens skull, utan för resten av befolkningen. Den ”normal-fungerande” majoriteten ska inte behöva konfronteras med det mycket skrämmande faktum att alla inte fungerar enligt ableistiska ideal. Förekomsten av funktions-nedsättningar strider mot den ableistiska föreställningen om det ”funktionsfullkomliga”. Lösningen på problemet med funktionsnedsättningen, egentligen problemet med ableism, är att avlägsna eller korrigera den avvikande individen så att den inte längre ska ge upphov till obehag för majoriteten.

Ett tidigt exempel som jag skrivit om förut, är hur samhället behandlade de som betecknades som ”idioter”. ”Idiot” är en bred benämning som användes under 1800-talet och tidigt 1900-tal, som syftade på personer med intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det antas ofta att ”idiot” var synonymt med typ ”låg IQ” eller ”intellektuell funktionsnedsättning”, men utifrån hur ordet används i bland annat ”Nordisk familjebok” från 1910, verkar detta inte riktigt stämma, utan det var antagligen fler funktionstillstånd som räknades in under diagnosen. Enligt Nordisk familjebok hade visserligen de flesta ”idioter” nedsatt intellektuell förmåga, men det fanns också de som led av ”moralisk idioti”, som hade normal begåvning men saknade förmåga att följa sociala regler och uttrycka känslor. Dessutom ansåg man på denna tid att talförmåga återspeglade intelligens, så personer som av olika skäl inte kunde uttrycka sig i tal bedömdes per automatik som mindre intelligenta. Att inte kunna uttrycka sig i tal ansågs vara ett tecken på inte bara nedsatt intellektuell förmåga, men som närmast fullständig avsaknad av normala mänskliga kognitiva förmågor. Så kallade ”idioter” avhumaniserades å det grövsta. I Nordisk familjebok kan man läsa om hur ”idioter” sades sakna det mesta av mänskligt själsliv, men genom den rekommenderade behandlingen pedagogisk dressyr kunde man hoppas på att framkalla ett ”psykiskt skenliv”. Målet med ”pedagogisk dressyr” var att normalisera den avvikande individen genom att lära den att utföra rätt beteenden.

Enligt samma logik utvecklade professor Ivar Løvaas den kontroversiella metod som är känd som tillämpad beteendeanalys (TBA), och som används för att träna autister. Løvaas sa att autistiska barn ”inte är personer i den psykologiska bemärkelsen”. Målet för Løvaas var att med hjälp av bestraffningar (han förespråkade fysiskt våld och elchocker) och belöningar träna bort avvikande beteenden och forma ”råmaterialet” till en normal person. Trots att TBA-metoden är kontroversiell används den flitigt i Sverige, bland annat av habiliteringen, med målet att lära autistiska barn att uppvisa beteenden som kännetecknar neurotypiska barn. Till exempel ska de lära sig att ”leka”, vilket betyder att de ska utföra de beteenden som kännetecknar ”lek” såsom att köra en leksaksbil fram och tillbaka eller klä på en docka.

Det som autistiska barn utsätts för må vara extremt, men det är samma attityder som går igen i alla sammanhang, där personer med funktionsnedsättningar ska få hjälp och behandling. Terapins mål är vanligtvis att ”rehabilitera” individen och göra det möjligt för hen att arbeta och leva ett ”normalt liv”. Målet är aldrig att hjälpa den funktionshindrade individen att acceptera och leva med att hen saknar arbetsförmåga. Det uttalade målet att stärkta personens ”självförtroende” innebär i själva verket att övertyga hen en dag kommer att kunna arbeta. Det innebär inte att hjälpa personen att få en självkänsla som inte är kopplad till eventuell arbetsförmåga. En sådan terapi bidrar till att stärka internaliserade ableistiska värderingar, som kopplar människovärdet till arbetsförmåga.

Arbetsförmåga är det vanliga slutmålet för den rehabiliterande terapin. Att fokus ofta är på just arbetsförmåga visar på en koppling mellan nyliberala, kapitalistiska värderingar och ableism. Den funktionshindrade förväntas göra allt den kan för att ”övervinna” sin funktionsnedsättning så att den åtminstone för en tid kan uppfylla sin plikt att arbeta på samma villkor som normalt arbetsföra individer. Alla kan bidra till samhället, och den som saknar arbetsförmåga behöver bara rycka upp sig. Individens rättigheter är vad hen kan vinna på arbetsmarknaden. Fattigdom är ett lämpligt straff för brottet att sakna arbetsförmåga.

Annonser

Om Anarkoautism

Jag är autist, transperson, anarkist, funkisfeminist (egentligen transfunkisfeminist men det är så långt att säga) och tycker att alla ska leva i fred och harmoni och vara snälla mot varandra men så länge vi inte lever i den världen måste vi kämpa mot förtryck och orättvisor.
Det här inlägget postades i masteruppsatsen och har märkts med etiketterna , , , , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till Normalisering på bekostnad av välbefinnande

  1. Ping: Hur ett kapitalistiskt samhälle förtrycker den som inte har någon arbetskraft att exploatera | anarkoautism

Kommentera (kommentarer granskas)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s