Tillgänglighetens politiska ekonomi

Politisk ekonomi betyder hur samhället fördelar makt och resurser. Det materialistiska perspektivet på funktionshinder, som återfinns inom den sociala modellen, lägger stor vikt vid materiella strukturer. Den sociala modellen har rötter i marxistisk teori, och det är vanligt att lyfta fram hur kapitalismen och produktionsförhållanden påverkar personer med funktionsnedsättningar. Kapitalismen bygger på att arbetaren säljer sin arbetskraft, och den som inte har någon arbetskraft att sälja har heller ingen plats i kapitalismen. Den som inte kan arbeta döms inte bara till fattigdom, utan blir också stigmatiserad och utestängd från sociala sammanhang. Individens arbetsförmåga beror både på individens egna förutsättningar och på hur arbetet organiseras. De sociala och ekonomiska följderna av att inte kunna arbeta bestäms dock helt av hur samhället är organiserat. Individens arbetsförmåga kan därför inte betraktas i isolering. Arbetsförmågan beror både på individens förmågor, och på hur arbetet organiseras. De sociala och ekonomiska följderna av att inte kunna arbeta är däremot något som helt beror på hur samhället är organiserat.

När samhället utformas utan att ta hänsyn till olika sätt att fungera, leder det till att personer med funktionsnedsättningar exkluderas. Funktionsnedsatta hindras från att vara delaktiga i samhället på samma villkor som andra. Ett otillgängligt samhälle begränsar tillträde till offentliga platser och möjlighet att delta i det offentliga livet för funktionshindrade. Funktionsnedsatta personer får sämre tillgång till sjukvård och utbildning och andra offentliga tjänster. Otillgänglighet i utemiljöer och kollektivtrafik begränsar deras rörlighet. Förutom att det leder till sociala problem som social isolering, begränsar det även möjligheten för funktionshindrade som grupp att delta i politiken. Den konstruerade miljön kan göra det svårt eller omöjligt för vissa att engagera sig i politiska partier, delta i protester och aktioner, eller delta i den formella demokratin.

I Sverige skedde en viktig lagändring som trädde i kraft 2014, som innebar att man avskaffade möjligheten för kommuner att söka dispens för att använda vallokaler med bristande tillgänglighet. Fram till 2014 var det alltså tillåtet för kommuner att använda vallokaler som inte levde upp till de vanliga kraven på tillgänglighet. Enligt MFD:s undersökning av tillgängligheten i vallokaler var en stor andel av lokalerna otillgängliga. Bland de som tillfrågats i undersökning uppgav 21 procent att det var svårt att ta sig runt i lokalerna, och 18 procent att det var svårt att alls ta sig in i lokalen. Synskadades Riksförbund har särskilt kritiserat hur otillgängliga valsedlar gör att synskadade behöver hjälp med att rösta, vilket leder till att valhemligheten berövas. En otillgänglig miljö sätter upp barriärer för politiskt deltagande, och inskränker funktionshindrades politiska rättigheter.

Tillgänglighet handlar inte bara om den fysiska utformningen av arkitektur, utan mer generellt om vilka krav som ställs på individens funktionsförmåga för att få tillgång till en plats eller utnyttja tjänster och produkter. När samhället utformas på ett sätt som inte tar hänsyn till att människor fungerar på olika sätt, blir konsekvensen att de som avviker från normen systematiskt utestängs. Den politiska och ekonomiska betydelsen av tillgänglighet bör inte underskattas. Bristande tillgänglighet kan utestänga människor från alla delar av samhället och begränsa tillgången till grundläggande resurser.

Det här inlägget postades i masteruppsatsen och har märkts med etiketterna , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera (kommentarer granskas)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s